Vizyon

Regl Çemberi, toplumda regl adaletsizliğiyle mücadele eden, adet döngüsüyle ilgili sağlık sorunlarına duyarlılık oluşturan ve her bireyin adet deneyimini güçlendiren bir platform olmayı hedefler. Vizyonumuz, menstrüasyonun toplumsal bir konuşma ve desteklenmeye değer bir deneyim haline gelmesini sağlayarak, cinsiyet eşitliği ve sağlık haklarına katkıda bulunmaktır.

Misyon

Regl Çemberi, regl adaletsizliğiyle mücadele etmeyi ve adet döngüsüyle ilgili sağlık sorunlarına dair farkındalık yaratmayı amaçlar. Misyonumuz, toplumdaki regl tabularını kırmak, sağlık eğitimine erişimi artırmak ve adet döngüsüyle ilişkili zorluklarla mücadelede destek olmayı içerir. Her bireyin sağlıklı bir adet deneyimi yaşamasına ve bu konuda konuşmasına destek olmayı, bu konunun cinsel sağlık ve üreme sağlığı hakları kapsamında değerlendirilmesini amaçlarız.

Değerler

Eşitlik ve Adalet

Regl Çemberi, regl dönemiyle ilgili ayrımcılığı ortadan kaldırmayı ve her bireyin adet deneyimini eşit ve adil bir şekilde yaşamasını savunur.

Sağlık Hakları

Her bireyin sağlık hakkına saygı gösterir ve regl döngüsüyle ilgili sağlık sorunlarına dair doğru ve güvenilir bilgiye erişimi destekleriz.

Destek ve Dayanışma

Regl Çemberi, regl yaşantısında karşılaşılan zorluklara karşı destek ve dayanışma sağlamayı amaçlar. Her bireyin deneyimine saygı gösterir ve birbirimize destek olmayı önemseriz.

Cinsiyet Eşitliği

Cinsiyet temelli baskıları ortadan kaldırmayı, toplumda cinsiyet eşitliğine katkı sağlamayı ve adet döngüsüyle ilgili konuların cinsiyet ayrımcılığına neden olmamasını savunuruz.